تدریس خصوصی فیزیک ۲ دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک ۲ دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک 2 دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک ۲ دانشگاه 

 کلیه رشته های مهندسی و علوم پایه 

دانشگاه های سراسری، آزاد، غیر انتفاعی و پیام نور 

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – 09125788169

ادامه مطلب

تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی

تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی

تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسیتدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی

رشته های مهندسی برق، کامپیوتر، عمران، مکانیک، صنایع،

 حسابداری، مدیریت و …

توسط اساتید مجرب در شهر تهران 

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – 09125788169

ادامه مطلب

تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه

ریاضی عمومی ۱ – ریاضی عمومی ۲

معادلات دیفرانسیل – ریاضیات مهندسی

مخصوص دانشجویان دانشگاه های دولتی، آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – 09125788169

ادامه مطلب