تدریس خصوصی مبانی مهندسی برق

تدریس خصوصی مبانی مهندسی برق

تدریس خصوصی مبانی مهندسی برق

تدریس خصوصی مبانی مهندسی برق

رشته های مهندسی مکانیک، صنایع، هوافضا،

مواد و …

توسط اساتید مجرب در شهر تهران 

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – 09125788169

ادامه مطلب

تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی

تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی

تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی

تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی

رشته های مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر 

توسط اساتید مجرب در شهر تهران 

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – ۰۹۱۲۵۷۸۸۱۶۹

ادامه مطلب

تدریس خصوصی الکترومغناطیس

تدریس خصوصی الکترومغناطیس

تدریس خصوصی الکترومغناطیس

تدریس خصوصی الکترومغناطیس

رشته های مهندسی برق و فیزیک

آمادگی برای امتحان پایان ترم و کنکورکارشناسی ارشد 

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – 09125788169

ادامه مطلب

تدریس خصوصی سیگنال و سیستم

تدریس خصوصی سیگنال و سیستم

تدریس خصوصی سیگنال و سیستم

تدریس خصوصی سیگنال و سیستم

کلیه گرایش های مهندسی برق و رشته ی سخت افزار

سراسری ، آزاد ، غیر انتفاعی ، پیام نور

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – 09125788169

ادامه مطلب

تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی

تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی

تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی

تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی

مدارهای الکتریکی ۱ و ۲

سراسری، آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – 09125788169

ادامه مطلب