تدریس خصوصی ریاضی در استان اصفهان

تدریس خصوصی ریاضی در استان اصفهان

(اصفهان ، نطنز ، نائین ، اردستان ، نجف آباد ،آران و بیدگل ، شهرضا و ….)

تدریس خصوصی ریاضی در استان اصفهان

تمامی دروس ریاضی دوره ابتدایی ، اول و دوم متوسطه

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – ۰۹۱۲۵۷۸۸۱۶۹

ادامه مطلب

پاسخ دفترچه سوالات کنکور سراسری ۱۴۰۰

پاسخ دفترچه سوالات کنکور سراسری ۱۴۰۰

پاسخ دفترچه سوالات کنکور سراسری 1400

پاسخ دفترچه سوالات کنکور سراسری ۱۴۰۰

ریاضی و فیزیک – علوم تجربی – علوم انسانی – هنر – زبان خارجه

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – ۰۹۱۲۵۷۸۸۱۶۹

ادامه مطلب

تدریس خصوصی علوم و زیست شناسی

تدریس خصوصی علوم و زیست شناسی

تدریس خصوصی علوم و زیست شناسی

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – ۰۹۱۲۵۷۸۸۱۶۹

ادامه مطلب

تدریس خصوصی عربی دبیرستان

تدریس خصوصی عربی دبیرستان

تدریس خصوصی عربی دبیرستان

تدریس عربی دوره اول و دوم متوسطه

آمادگی جهت امتحان نهایی و کنکور سراسری

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – ۰۹۱۲۵۷۸۸۱۶۹

ادامه مطلب