تدریس خصوصی تیزهوشان و نمونه دولتی

تدریس خصوصی تیزهوشان و نمونه دولتی

تدریس خصوصی تیزهوشان و نمونه دولتی

تدریس خصوصی تیزهوشان و نمونه دولتی

تدریس خصوصی پایه ششم – تدریس خصوصی پایه نهم

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۳۸۰۲۶۹۶۰ – ۰۹۱۲۵۰۱۸۹۸۰

ادامه مطلب

تدریس خصوصی ریاضی پایه نهم

تدریس خصوصی ریاضی پایه نهم

تدریس خصوصی ریاضی نهم

تدریس خصوصی ریاضی پایه نهم

تدریس خصوصی ریاضی پایه نهم 

تدریس خصوصی ریاضی نهم

تقویتی و تیزهوشان به همراه جزوات مفهومی  و نمونه سوالات  امتحانی

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۳۸۰۲۶۹۶۰ – ۰۹۱۲۵۰۱۸۹۸۰

ادامه مطلب