انتخاب رشته کنکور سراسری

انتخاب رشته کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد (رشته های ریاضی فیزیک – تجربی – انسانی – زبان – هنر)

به صورت حضوری و غیر حضوری

توسط مشاوران با سابقه و مجرب در سراسر ایران 

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۳۸۰۲۶۹۶۰ – ۰۹۱۲۵۰۱۸۹۸۰

ادامه مطلب

دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری ۹۶

دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری ۹۶
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری 96

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی

زبان خارجه و هنر

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۳۸۰۲۶۹۶۰ – ۰۹۱۲۵۰۱۸۹۸۰

ادامه مطلب

دفترچه سوالات کنکور سراسری ۹۴

دفترچه سوالات کنکور سراسری 94

دانلود دفترچه سوالات کنکور سراسری ۹۴

گروه آموزشی تخته سبز

دانلود سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی:
عمومی               اختصاصی
دانلود کلید سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی:
عمومی              اختصاصی 
دانلود سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی:
عمومی               اختصاصی 
دانلود کلید سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی:
عمومی             اختصاصی