تدریس خصوصی ریاضی پایه یازدهم

تدریس خصوصی ریاضی پایه یازدهم

تدریس خصوصی ریاضی پایه یازدهم

تدریس خصوصی ریاضی پایه یازدهم

حسابان ۱ – ریاضی (۲) – ریاضی و آمار (۲)

آمادگی جهت امتحان نهایی و کنکور سراسری

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – 09125788169

ادامه مطلب

تدریس خصوصی فیزیک سوم دبیرستان

تدریس خصوصی فیزیک سوم دبیرستان

تدریس خصوصی فیزیک سوم دبیرستان

تدریس خصوصی فیزیک سوم دبیرستان

رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی

 برنامه ویژه جهت موفقیت در امتحان نهایی و کنکور سراسری

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – 09125788169

ادامه مطلب

تدریس خصوصی سوم دبیرستان

تدریس خصوصی سوم دبیرستان

تدریس خصوصی سوم دبیرستان

تدریس خصوصی حسابان سوم دبیرستان

تدریس خصوصی ریاضی تجربی سوم دبیرستان

تدریس خصوصی فیزیک سوم دبیرستان

با مناسب ترین قیمت در شهر تهران

همراه با برنامه های ویژه جهت آمادگی برای امتحانات نهایی

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – 09125788169

ادامه مطلب

تدریس خصوصی حسابان ۱ , ۲

تدریس خصوصی حسابان ۱ و ۲

تدریس خصوصی حسابان

تدریس خصوصی حسابان ۱ و ۲ رشته ریاضی فیزیک

و ریاضی سوم دبیرستان رشته های تجربی و انسانی 

توسط اساتید مجرب در شهر تهران 

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۶۵۸۵۰۴۲۳ – ۰۹۱۲۵۷۸۸۱۶۹

ادامه مطلب