1. توضیحات
  2. تکمیل فرم مشاوره
  3. پرداخت هزینه

راهنمای تکمیل فرم

مشخصات عمومی داوطلب

در این قسمت اطلاعات کلی داوطلب که در اولویت دادن به انتخاب ها تأثیر گذار است، دریافت می شود. جنسیت  از آن جهت حائز اهمیت است که برخی رشته ها سهمیه غیر یکسانی برای جنسیت قائل می شوند. وضعیت تأهل در انتخاب شهرهای دورتر از محل سکونت می تواند تأثیرگذار باشد

مشخصات امتحانی داوطلب

با توجه به این که نحوه ی گزینش داوطلب توسط سازمان سنجش بر اساس سهمیه منطقه ی تحصیلی صورت می پذیرد، در این قسمت اطلاعاتی پیرامون منطقه، رتبه ی کل در سهمیه و رتبه ی کشوری دریافت می گردد. در صورت امکان کارنامه ی داوطلب-در قالب فرمت پی دی اف و یا عکس- در قسمت مربوطه ضمیمه گردد.

رشته های مورد علاقه

با توجه به شناختی که داوطلب از علایق خود دارد، در این قسمت با ترتیب مشخص شده رشته ها ی مورد نظر خود را انتخاب می نماید. مشاوران نیز تمرکز خود را در انتخاب رشته به این قسمت معطوف می نمایند. در صورتی که داوطلب در شناخت رشته ای با مشکل رو به رو است، در قسمت توضیحات که در انتهای فرم امده است، بیان نموده تا مشاوران گروه آموزشی تخته سبز در اسرع وقت با داوطلب تماس حاصل نمایند

انتخاب نوع مرکز آموزش عالی

در این قسمت داوطلب علاقمندی خود را به قبولی در نوع مرکز آموزش عالی اعلام می دارد. چنانچه داوطلبی در شناخت نوع مراکز آموزش عالی و هزینه ی آن ها با ابهاماتی رو به رو باشد، می تواند به قسمت سوالات رایج مراجعه کند.

اولویت بندی در انتخاب بین رشته، شهر و دانشگاه

داوطلب در این قسمت ارجحیت خود برای انتخاب بین رشته، شهر و دانشگاه را مشخص می کند. برای مثال، داوطلبی که قبولی در شهر تهران را مد نظر دارد و پس آن قبولی در یک دانشگاه برتر را نسبت به رشته ترجیح می دهد، در قسمت اولویت بندی به ترتیب شهر، دانشگاه و رشته را بایستی انتخاب کند.

پس از بررسی دقیق فرم تکمیل شده، یک فایل حاوی انتخاب رشته در کمتر از ۲۴ ساعت به داوطلب ارسال می گردد. برای هر رشته انتخاب شده، میزان قبولی آن نیز در ۴ سطح، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد ارائه می گردد

تذکر ۱: در صورتی که داوطلب احساس می کند نیاز به بیان مواردی خاص دارد که در فرم پیش بینی نشده است می تواند با بیان آن در قسمت توضیحات، مشاوران را در جهت انتخاب رشته دقیق تر یاری نماید

تذکر ۲: شایان ذکر است که انتخاب رشته صورت گرفته صرفاً پیشنهادی از جانب مشاوران گروه آموزشی تخته سبز به داوطلب است و تصمیم گیری نهایی بر عهده ی وی است

تکمیل فرم مشاوره انتخاب رشته سراسری    تکمیل فرم مشاوره انتخاب رشته آزاد