تدریس خصوصی گروه آموزشی تخته سبز

Slide background
 

تعرفه تدریس خصوصی گروه آموزشی تخته سبز

پایه ، مشترک و تخصصی دانشگاه : ۵۵،۰۰۰ – ۴۵،۰۰۰

دوره دوم متوسطه (دهم، سوم، چهارم): ۴۵،۰۰۰ – ۴۰،۰۰۰

دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم، نهم): ۴۰،۰۰۰

کلیه هزینه ها بر حسب تومان به ازای ۶۰ دقیقه

تماس با ما

تدریس خصوصی گروه آموزشی تخته سبز
ios9-mail-app-icon-left-wrap info@takhtesabz.ir
main-telegram کانال رسمی تلگرام

طرح تخفیف های ویژه

بهره مندی از تخفیف در نیمی از سال تا ۱۰ درصد

بهره مندی از تخفیف کلاس های گروهی دو یا سه نفره تا ۱۵ درصد

بهره مندی از تخفیف معرفی دوستان و آشنایان تا ۱۰ درصد

حداکثر مجموع تخفیف ها برای هر فرد ، حداکثر تا ۲۵ درصد است

ادامه+